Château Fombrauge - Rượu vang Pháp xuất sắc trong tầm giá