Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml
Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml

Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml 5.4% ABV* 2017

RP 92
  1 bình chọn
Rượu vang ngọt

750 ML/11.50%ABV

Yêu thích Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml 5.4% ABV* 2017 Yêu thích
Chia sẻ Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml 5.4% ABV* 2017 Chia sẻ
1.500.000 đ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Lời đánh giá của chuyên gia

Rượu Vang Hungary Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml 2017


 

Rút gọn >

RP92 Robert Parker's The Wine Advocate