Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml
Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml

Rượu Vang Ngọt Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml 2017

RP 92
Quốc gia Rượu vang Hungary
sao 1 bình chọn
ly

500 ML/11.50%ABV

USP
1.500.000 đ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Đánh giá chuyên gia

Rượu Vang Hungary Royal Tokaji 5 Puttonyos Aszú 500ml


 

Rút gọn >

RP92 Robert Parker's The Wine Advocate

Sản phẩm tương tự